Smolak d.o.o. | O podjetju

Podjetje Smolak d.o.o. je enoosebna družba v 100% lasti direktorja Simona Smolak. Podjetje je leta 2010 prevzelo dejavnost od samostojnega podjetnika Simon Smolak s.p..

Ukvarjamo se s projektiranjem, nadziranjem in vodenjem izvajanja strojnih instalacij in jeklenih konstrukcij. Opravljamo cenitve premoženjskih, strojelomnih in avtomobilskih škod.

Od leta 1998 sem bil zaposlen v različnih podjetjih, največ v avtomobilski industriji na področju investicij v stroje opremo in instalacije od idejne zasnove, investicijske ocene, izračuna izplačljivosti, pridobivanja ponudb do izvedbe s strokovnim nadzorom (Johnson Controls NTU 6. let, TAB d.d. 2. leti), dve leti na področju izvajanja strojnih in elektro instalacij in konstrukcij v gradbeništvu v podjetju Instalater d.o.o. (projektiranje, priprava ponudb, nadzor izvajanja, po-kalkulacije,…) in dve leti v srednjem izobraževanju strojništva (Srednja strojnokovinarska šola Ravne na Koroškem).

Od leta 1999 pogodbeno opravljam cenitve in izvedenska poročila za zavarovalnico Generali d.d. tako na področju avtomobilskih škod, premoženjskih škod, kot tudi industrijskih strojev in opreme. Od leta 2007 sem sodeloval s podjetjem Dekra Expert d.o.o. (hčerinskim podjetjem Dekra AG - Nemčija), na področju cenitev in izvedenskih mnenj največ za druge zavarovalnice in za zasebne naročnike. V teh letih sem opravil preko 3000 različnih cenitev oz. izvedeniških mnenj. Pri delu uporabljam Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti MSOV. Za potrebe bank pa izdelam cenitev v skladu z navodili Banke Slovenije.

Direktor podjetja

Direktor podjetja, Simon Smolak, sem univerzitetni inženir strojništva s strokovnim izpitom po ZGO za odgovorno projektiranje, nadziranje in vodenje zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov. Prav tako imam opravljen strokovni izpit po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP).

V mesecu januarju 2012 sem bil imenovan za Sodnega cenilca za področje stroji - oprema in premičnine, podpodročje stroji in naprave.

Pri delu uporabljam Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti MSOV. Za potrebe bank pa izdelam cenitev v skladu z navodili Banke Slovenije.


Simon Smolak,
direktor