Strokovni Nadzor

Za področju gradnje in investicijskega vzdrževanja stavb prevzamemo celovit strokovni nadzor nad gradnjo tako gradbenih kot instalacijskih del. Za vse faze gradnje razpolagamo z inženirji z opravljenim strokovnim izpitom po Zakonu o graditvi objektov (ZGO) pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

Gradbeni nadzor nad gradnjo objektov oziroma izvajanjem del opravljamo z redno prisotnostjo na gradbišču v smislu stalne kontrole nad:

  • količino izvedenih gradbenih in instalacijskih del,
  • kakovostjo izvedbe del, proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt
  • usklajevanja del vseh udeležencev pri gradnji,
  • nadzor nad uresničevanjem investicijskih programov,
  • nadzor nad izvedbo v skladu z zahtevami posameznih soglasodajalcev,
  • spoštovanjem dogovorjenih rokov izgradnje,
  • nadzor nad izvedbo v skladu z zahtevami in pogoji izdanega gradbenega dovoljenja,
  • nadzor nad objekti v času poskusnega obratovanja